Κλωβοί Πασσάλων Οπλισμού

ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Από ράβδους Φ14 mm έως Φ32mm και κουλούρα (σπείρα) Φ8 mm έως Φ14mm, κατηγορίας Β500C, με εξωτερικές Διαμέτρους κλωβού από D=0.40m έως D=2,00m, μήκη από 2 m έως 14m και με εσωτερικά στεφάνια σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΑΒΔΩΝ ΑΝΑ ΔΙΑΤΟΜΗ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΛΩΒΟΥ

Διαμ...=400 14 τεμ
Διαμ...=500 18 τεμ
Διαμ...=600 22 τεμ
Διαμ..=700 26 τεμ
Διαμ...=800 30 τεμ
Διαμ...=900 34 τεμ
Διαμ...=1000 38 τεμ
Διαμ...=1100 42 τεμ
Διαμ...=1200 46 τεμ
Διαμ...=1300 50 τεμ
Διαμ...=1400 54 τεμ
Διαμ...=1500 58 τεμ
Διαμ...=1600 62 τεμ
Διαμ...=1700 66 τεμ
Διαμ...=1800 70 τεμ
Διαμ...=1900 74 τεμ
Διαμ...=2000 78 τεμ

Υπάρχει δυνατότητα για μεγαλύτερο αριθμό ράβδων ανά διατομή μετά από ειδική παραγγελία.

thorax14_thumb.jpg thorax15_thumb.jpg