Μανδύες

ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Πλέγματα ειδικού τύπου που φέρουν  ράβδους κατηγορίας Β500C.

ΤΥΠΟΙ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΒΑΡΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΑΝΔΥΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΥΠΟΣ ΒΑΡΟΣ ΦΥΛΛΟΥ KGS
0,80x3,00m Φ8\10 11,2
1.00x3,00m Φ8\10 13,7
1.20x3,00m Φ8\10 16
1.40x3,00m Φ8\10 18,3
1.60x3,00m Φ8\10 21,5
1.80x3,00m Φ8\10 24,2
2.00x3,00m Φ8\10 26,4
2.20x3,00m Φ8\10 28
2.40x3,00m Φ8\10 32
2.60x3,00m Φ8\10 34,5
2,80x2.60m Φ8\10 31,6
3.00x2.60m Φ8\10 34,6
     
1.00x3,00m Φ10\10 20.3
1.20x3,00m Φ10\10 24.0
1.40x3,00m Φ10\10 27.6
1.60x3,00m Φ10\10 31.8
1.80x3,00m Φ10\10 35.4
2.00x3,00m Φ10\10 40
2.20x3,00m Φ10\10 43
2.40x3,00m Φ10\10 47.2
2.60x3,00m Φ10\10 52
2,80x2.60m Φ10\10 47.3
3.00x2.60m Φ10\10 50.8
     
1.20x3,00m Φ12\10 34
1.40x3,00m Φ12\10 39.3
1.60x3,00m Φ12\10 45.3
1.80x3,00m Φ12\10 50.6
2.00x3,00m Φ12\10 56.6
2.20x3,00m Φ12\10 61.9
2.40x3,00m Φ12\10 67.9
2.60x3,00m Φ12\10 73.3
2,80x2.60m Φ12\10 68.1
     
0,80x3,00m Φ8\12,5 9,7
1.00x3,00m Φ8\12,5 11,2
1.20x3,00m Φ8\12,5 13,0
1.40x3,00m Φ8\12,5 15,2
1.60x3,00m Φ8\12,5 17,2
1.80x3,00m Φ8\12,5 18,7
2.00x3,00m Φ8\12,5 22,5
2.20x3,00m Φ8\12,5 23,4
2.40x3,00m Φ8\12,5 26,2
2.60x3,00m Φ8\12,5 29
2,80x3,00m Φ8\12,5 31,2
3.00x3,00m Φ8\12,5 34,6
     
0,80x3,00m Φ10\12,5 14,0
1.00x3,00m Φ10\12,5 16,6
1.20x3,00m Φ10\12,5 18,5
1.40x3,00m Φ10\12,5 22,9
1.60x3,00m Φ10\12,5 25,4
1.80x3,00m Φ10\12,5 29,0
2.00x3,00m Φ10\12,5 32,6
2.20x3,00m Φ10\12,5 35,6
2.40x3,00m Φ10\12,5 38,2
2.60x3,00m Φ10\12,5 43,3
2,80x3,00m Φ10\12,5 44,6
3.00x3,00m Φ10\12,5 49,8

Υπάρχει δυνατότητα κατασκευής μανδυών με ειδικά μορφολογικά χαρακτηριστικά μετά από ειδική παραγγελία.

thorax19_thumb.jpg thorax20_thumb.jpg