Στραντζαριστά - Κάσες Μπινί - Κουπαστές - Πηχάκια

ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΕΜΑΤΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ
ΔΙΑΤΟΜΗ

(mm)
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΑΝΑ ΔΕΜΑ
ΑΠΛΑ

(kg/m)
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ

(kg/m)
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ
ΑΠΛΑ
(kg/m)
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ
(kg/m)
Τ Ε Τ Ρ Α Γ Ω Ν Α
14x14 200 0,39 0,59 0,459 0,59
17x17 225 0,47 0,70 0,562 0,70
20x20 196 0,55 0,83 0,67 0,86
25x25 100 0,69 1,04 0,85 1,07
30x30 100 0,83 1,25 1,02 1,29
38x38 100 1,05 1,57 1,28 1,62
Ο Ρ Θ Ο Γ Ω Ν Ι Α
20x14 210 0,47 0,70 0,554 0,70
30x15 200 0,61 0,92 0,743 0,92
30x20 150 0,69 1,04 0,85 1,07
40x20 98 0,83 1,25 1,01 1,29
40x30 99 0,97 1,46 - 1,50
50x20 98 0,97 1,46 1,19 1,50
50x25 84 1,05 1,57 - -
50x30 84 1,10 1,65 - 1,70
50x40 80 1,26 1,89 - -
60x20 90 1,10 1,65 1,35 1,70
60x30 72 1,26 1,89 - 1,94
60x40 70 1,38 2,08 - 2,13
70x20 75 1,26 1,89 1,54 1,94
70x30 72 1,38 2,08 - 2,13
80x20 80 1,38 2,08 1,69 2,13
80x30 60 - 2,30 - -
80x40 50 1,67 2,50 - 2,55
100x20 45 1,67 2,50 2,04 2,55
100x30 50 - 2,81 - -
100x40 40 - 2,915 - 3,023
120x30 36 - 3,127 - 3,243
120x40 27 - 3,334 - 3,403
150x30 45 - 3,78 - 3,92
150x40 30 - 3,975 - 4,122
150x50 21 - 4,189 - 4,342

ΚΑΣΕΣ ΜΠΙΝΙ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΕΜΑΤΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ
ΔΙΑΤΟΜΗ

(mm)
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΑΝΑ ΔΕΜΑ
ΑΠΛΑ

(kg/m)
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ

(kg/m)
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ
ΑΠΛΑ
(kg/m)
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ
(kg/m)
30 100 0,96 1,43 - 1,43
38 100 1,22 1,64 - 1,64

ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ

ΔΙΑΤΟΜΗ

(mm)
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΑΝΑ ΔΕΜΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ

(kg/m)
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

(kg/m)
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
(kg/m)
50 50 1,49 1,99 1,99
60 50 1,72 2,30 2,30
70 50 - 2,61 2,61

ΠΗΧΑΚΙΑ

ΔΙΑΤΟΜΗ

(mm)
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΑΝΑ ΔΕΜΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ
ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ
(kg/m)
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ
(kg/m)
11 - 0,31 0,31
16 - 0,46 0,46