Στοιχεία Μετοχής
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Κατηγορία: Κατηγορία Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης
Κλάδος: Πρώτες Ύλες - Χάλυβας
Κωδικός μετοχής στο Ο.Α.Σ.Η.Σ.: ΜΠΤΚ

ISIN CODE                                       :

 

Αριθμός μετοχών                           :

GRS092103001

 

15.842.391

 
Ημ/νια εισαγωγής στο Χ.Α          :
13/03/1990
Ονομαστική αξία                            :
1,51