Λαμαρίνες Αντιτριβής
ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΑΝΤΙΤΡΙΒΗΣ tks_xar.png

Λόγω του συνδυασμού υψηλής σκληρότητας και αντοχής στην φθορά, οι αντιτριβικές λαμαρίνες είναι η καλύτερη επιλογή για εφαρμογές, όπου η φθορά κατά το παρελθόν αποτελούσε πρόβλημα. Η αντοχή της λαμαρίνας στη φθορά αυξάνει το χρόνο ζωής εξαρτημάτων, όπως ανατρεπόμενα αμαξώματα, κάδοι εκσκαφέων, σπαστήρες αδρανών κλπ.

Η σκλήρυνση της λαμαρίνας επιτυγχάνεται με ψύξη σε νερό. Αυτή η μέθοδος επιτρέπει την επίτευξη υψηλής σκληρότητας παρά τη μικρή περιεκτικότητα του χάλυβα σε πρόσθετα κραμματικά στοιχεία. Ως αποτέλεσμα, η λαμαρίνα μπορεί να υποστεί μηχανουργική κατεργασία (κάμψη, διάτρηση, κοπή) και να συγκολληθεί με ευκολία.

Η εταιρία διαθέτει, κατά βάση, αντιτριβικές λαμαρίνες XAR της ΤΗΥSSΕΝΚRUPP STAHL A.G. Όλες διατίθενται σε διάφορα επίπεδα σκληρότητας καλύπτοντας και τις πιο ειδικές απαιτήσεις.

  XAR 400 XAR 450 XAR 500 XAR 600
Σκληρότητα (Hb) 360-440 410-490 470-540 550-630
Πάχη (mm) 4-100 4-100 4-100 4-40
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Όρια διαρροής - Yield Point Rp0.2 (N/mm2) 1050 1200 1300 1700
Αντοχή εφελκυσμού
Tensile strength Rm (N/mm2)
1250 1350 1600 2000
Επιμήκυνση - Elongation A5 (%) 12 10 9 8