Ράβδοι - Κουλούρες

logo_oplismos.pngΗ ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. προσφέρει το πλήρες φάσμα των προϊόντων και των υπηρεσιών, που αφορούν στον οπλισμό του σκυροδέματος των δομικών έργων και, μάλιστα, σε ένα ευρωπαϊκών προδιαγραφών ποιοτικό επίπεδο, που ξεπερνά κατά πολύ τα σημερινά δεδομένα της εγχώριας αγοράς.

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 • Χάλυβες Οπλισμού Σκυροδέματος σε ράβδους και ρολλούς (κουλούρες)
 • Αντισεισμικός Οπλισμός ΘΩΡΑΞ
 • Κλωβοί οπλισμού εγχύτων πασσάλων διαμέτρων από Φ40cm - Φ200cm
 • Δομικά Πλέγματα
 • Σύρμα προσδέσεως
 • Λείοι χάλυβες (για «φουρκέτες»)
 • Πλαστικοί αποστατήρες
 • Μονωτικά

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Σύνταξη καταλόγων (πινάκων) οπλισμού
 • Κοπή
 • Διαμόρφωση (κάμψη)
 • Τοποθέτηση

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. αποτελεί τη ΣΥΓΧΡΟΝΗ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΥΣΗ για τον οπλισμό του σκυροδέματος κάθε κατασκευής. Η τεχνική εταιρεία, ο κατασκευαστής, ο πολιτικός μηχανικός, ο ιδιοκτήτης έχουν πλέον στη διάθεση τους έναν συνεργάτη, που έχει τη δυνατότητα να τους εγγυηθεί την οικονομία, την ταχύτητα και την ποιότητα των υλικών και της διαδικασίας της όπλισης της κατασκευής τους από την αρχή μέχρι το τέλος.

ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Τεχνική κατηγορία B500C σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1421

thorax_design2.png
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
d (mm)
ΒΑΡΟΣ
kg/m
8 0,395
10 0,617
12 0,888
14 1,210
16 1,580
18 2,000
20 2,470
22 2,980
25 3,850
28 4,830
30 5,550
32 6,310

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B500C

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
Όριο διαρροής Re (MPa) ?500
Λόγος της εφελκυστικής αντοχής προς το όριο διαρροής, Rm/Re ?1,15
?1,35
Συνολική επιμήκυνση στο μέγιστο φορτίο Agt (%) ?7,5
Re,act / Re,nom ?1,25

ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (% κατά βάρος)

  Άνθρακαςα
C (max)
Θείο
S (max)
Φώσφορος
P (max)
Άζωτοβ
N (max)
Χαλκός
Cu (max)
Ισοδύναμο άνθρακαα
Ceq (max)
Ανάλυση χυτηρίου 0,22 0,050 0,050 0,012 0,80 0,50
Ανάλυση προϊόντος 0,24 0,055 0,055 0,014 0,85 0,52

α Επιτρέπεται η υπέρβαση των μέγιστων τιμών για τον άνθρακα κατά 0,03% κατά βάρος,
με την προυπόθεση ότι το ισοδύναμο του άνθρακα μειώνεται κατά 0,02% κατά βάρος.

β Υψηλότερες περιεκτικότητες αζώτου είναι επιτρεπτές εάν υπάρχουν επαρκείς ποσότητες στοιχείων
που δεσμεύουν το άζωτο.


thorax1_thumb.jpgthorax1_thumb.jpgthorax1_thumb.jpgthorax1_thumb.jpgthorax