Οι Άνθρωποι μας

Οι άνθρωποί μας είναι η δύναμή μας. Η δημιουργία του κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος και κουλτούρας που προάγουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και την αναγνώριση για την προσέλκυση των κατάλληλων υποψήφιων, παράλληλα με τη δημιουργία κινήτρων για την διατήρηση του προσωπικού αποτελούν βασικές αρχές για τον Ομιλό μας.

Λειτουργούμε με τα πλέον εξελιγμένα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης και το ανθρώπινο δυναμικό μας αποτελείται από άτομα με εξειδικευμένη γνώση και κατάρτιση, με όραμα, φιλοδοξίες και διάθεση για δημιουργία σε έναν διαρκώς αναπτυσσόμενο Ομιλο εταιριών.

Προσφέρουμε στους ανθρώπους μας την ευκαιρία να διαχειριστούν νέες προκλήσεις, να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας και να καλλιεργήσουν δημιουργικό τρόπο σκέψης.

Οι άνθρωποί μας έχουν την ευκαιρία να αναδεικνύουν στο εργασιακό τους περιβάλλον τις ικανότητές τους, να θέτουν συνεχώς στόχους αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την εκπλήρωσή τους.

Οι παροχές μας προς τους ανθρώπους μας και τις Οικογένειές τους:

  • Ποικίλες κοινωνικές και εορταστικές εκδηλώσεις.
  • Ασφάλεια ζωής/ατυχήματος/απώλειας εισοδήματος.
  • Πρόσθετα προγράμματα νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
  • Ατοκες χρηματικές διευκολύνσεις.
  • Είμαστε πάντα κοντά τους όταν μας έχουν ανάγκη.
  • Παροχή προιόντων για το εορταστικό τραπέζι κατά την περίοδο Χριστουγέννων και Πάσχα.
  • Πλήρως εξοπλισμένο εστιατόριο στις εγκαταστάσεις των Αθηνών με μικρή χρηματική συμμετοχή των εργαζομένων.
  • Σταθερή και ουσιαστική παρουσία ιατρών Εργασίας.