Πιστοποιήσεις Ποιότητας
  • 20/8/2001: Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.είναι η πρώτη εταιρεία του κλάδου που πιστοποιείται με ISO 9002:1994. Η πιστοποίηση αφορά στο σύνολο των δραστηριοτήτων της κατεργασίας, διαμόρφωσης, αποθήκευσης και εμπορίας προϊόντων σιδήρου και χάλυβα.
  • 7/10/2003:  προβαίνει σε αναβάθμιση του υπάρχοντος συστήματος ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000. Η αναβάθμιση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της φιλοσοφίας της εταιρείας για συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων της αλλά και των προσφερόμενων υπηρεσιών.
  • 28/11/2007:  προβαίνει σε επέκταση του υπάρχοντος συστήματος ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000, προκειμένου να συμπεριλάβει και το υποκατάστημά της  στη Σίνδο.
  • 16/06/2010 : προβαίνει σε αναβάθμιση του υπάρχοντος συστήματος ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008.