Πιστοποιήσεις Ποιότητας
  • 2001   : Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.είναι η πρώτη εταιρεία του κλάδου που πιστοποιείται με ISO 9001:1994. Η πιστοποίηση αφορά στο σύνολο των δραστηριοτήτων της κατεργασίας, διαμόρφωσης, αποθήκευσης και εμπορίας προϊόντων σιδήρου και χάλυβα, και έχει πιστοποιηθεί στο αναβαθμισμένο πρότυπο ISO 9001:2008

  • 30/04/2018  H ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ προβαίνει στην αναβάθμιση του υπάρχοντος συστήματος ποιότητας κατά το πρότυπο  EN ISO 9001:2015 από τη TUV AUSTRIA HELLAS
  • 01/06/2018  H ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ  προβαίνει στην αναβάθμιση του υπάρχοντος συστήματος ποιότητας κατά το πρότυπο  EN ISO 9001:2015 από τη TUV AUSTRIA HELLAS