Κώδικας Επιχειρηματικών Αρχών
Στόχος του Ομίλου μας είναι η αποτελεσματική, υπεύθυνη και επικερδής ενασχόληση του με τους τομείς της εμπορίας και παραγωγής προιόντων σιδήρου και χάλυβα, της εμπορίας και ανάπτυξης ακινήτων, αλλά και άλλων επιλεγμένων δραστηριοτήτων και να έχει ενεργό ρόλο στους τομείς αυτούς με σκοπό να διατηρήσει και να βελτιώσει μακροπρόθεσμα την ανταγωνιστική του θέση μέσα στις αγορές που λειτουργεί, με σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Ο Ομιλός μας αναγνωρίζει τέσσερις τομείς ευθύνης:

  • Προς τους Μετόχους
Επιδιώκει την προστασία της επένδυσής τους και την εξασφάλιση μιας ικανοποιητικής απόδοσης των κεφαλαίων τους υπό συνθήκες πλήρους διαφάνειας.
  • Προς τους Πελάτες
Προσπαθεί να παρέχει ποιοτικά προιόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους με όρους ανταγωνιστικούς.
  • Προς τους εργαζόμενους και συνεργάτες
Αναγνωρίζει ότι οι άνθρωποί της εταιρείας είναι η δύναμή της. Ο σεβασμός των δικαιωμάτων τους και η έμφαση στην ανάπτυξή τους είναι απαραίτητη προυπόθεση για να πετύχει τους εταιρικούς του στόχους.
  • Προς το κοινωνικό σύνολο
Λειτουργεί ως υπεύθυνος κοινωνικά πολίτης και συμβάλλει στη πρόοδο και την ευημερία του κοινωνικού συνόλου.