Λαμαρίνες Υψηλών Αντοχών

ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ

Εμπορική Ονομασία NAXTRA 56-63-70 XABO 890-960-1100 OPTIM 700 MC
Παραγωγός THYSSENKRUPP THYSSENKRUPP   RUUKKI
Όριο Διαρροής (Ν/mm2)
550 - 690 890 - 1100  740 - 785

Εμπορική Ονομασία Εφαρμογές
NAXTRA 56-63-70 Χάλυβες σε φύλλα κατάλληλοι για συγκολλητές κατασκευές με υψηλή αντοχή όπως δεξαμενές πιέσεως, γέφυρες, σκελετούς οχημάτων μεταφοράς, λατομικών μηχανημάτων και άλλων μεταλλικών κατασκευών.
XABO 890-960-1100
 OPTIM 700 MC