Λαμαρίνες Μολυβδαινιούχες

ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΜΟΛΥΒΔΑΙΝΙΟΥΧΕΣ

Συμβολισμοί κατά EN 10028-2 16 Mo 3
Κωδικός Υλικού 1.5415
Χημική Σύσταση <0,20 C
<0,35 Si
<0,90 Mn
<0,030 P
<0,025 S
<0,35 Mo
<0,30 Cr

Συμβολισμοί
κατά EN 10028-2
Εφαρμογές
16 Mo 3 Μολυβδαινιούχος χάλυβας σε φύλλα κατάλληλος για δεξαμενές πιέσεως.

Οι λαμαρίνες 16 Mo 3 διατίθενται κατόπιν παραγγελίας.