Λαμαρίνες Κατασκευών

ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Συμβολισμός κατά DIN 17200
CK45
Συμβολισμός κατά EN 10083 C45E
Κωδικός Υλικού 1.1191
Χημική Σύσταση 0,45 C
0,30 Si
0,70 Mn

Συμβολισμός
κατά DIN 17200
Εφαρμογές
CK45 Χάλυβας κατασκευών σε φύλλα και λάμες, ανθρακούχος, κατάλληλος για αγροτικά μηχανήματα/εργαλεία, επίσης κατάλληλος για εξαρτήματα/εργαλεία μέσης ποιότητας, καθώς και για τριβεία-σπαστήρες με μειωμένες απαιτήσεις.