Βολβολάμες

ΒΟΛΒΟΛΑΜΕΣ
Ποιότητα GRADE A & AH36 σύμφωνα με τους κανόνες ABS/BV/LRS & σύμφωνα με ΕΝ 10067
ή DIN 1019

sidiros_design5.png

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
α x s
(mm)
ΒΑΡΟΣ

(kg/m)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
α x s
(mm)
ΒΑΡΟΣ

(kg/m)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
α x s
(mm)
ΒΑΡΟΣ

(kg/m)
100x6 6,08 220x10 22,80 300x11 36,70
7 6,86 11 24,50 12 39,00
120x6 7,31 12 26,20 13 41,50
7 8,25 230x10 23,90 320x12 42,50
140x6 8,34 11 25,60 13 45,00
7 9,74 12 27,40 14 47,60
8 10,83 13 29,30 340x12 46,10
160x7 11,40 240x11 27,40 13 48,80
8 12,70 12 29,30 14 51,50
180x8 14,80 13 31,30 370x13 54,60
9 16,20 260x11 30,30 14 57,50
10 17,60 12 32,40 400x13 61,00
200x9 18,50 13 34,50 15 67,00
10 20,10 280x12 35,70 430x15 73,90
11 21,70 13 37,90 470x15 90,00