Τραπεζοειδείς Λαμαρίνες

ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΕΙΣ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ

lamarina_design2.png

      ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ (Kg/m2)
Πάχος
S
(mm)
Βάρος (kg/m)
για πλάτος
800 mm*
Ροπή
Wx
(cm3)
Άνοιγμα τεγίδων (m)
1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 3,00
0,40 3,83 4,89 470 318 209 153 117 93 75 52
0,45 4,30 5,50 528 358 236 173 132 104 84 59
0,50 4,80 6,11 587 435 261 192 147 116 94 65
0,60 5,74 7,33 704 477 313 230 176 139 113 78
0,70 6,70 8,58 824 558 366 269 206 163 132 92
0.80 7,66 9,80 941 638 418 307 235 186 151 105
0,90 8,62 11,02 1058 717 470 345 265 209 169 118
1,00 9,42 12,23 1174 795 522 383 294 232 188 130

* Διατίθενται επίσης σε πλάτος 790 mm

lamarina_design3.png

      ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟΝ (Kg/m2)
Πάχος
S
(mm)
Βάρος (kg/m)
για πλάτος
1000 mm
Ροπή
Wx
(cm3)
Άνοιγμα τεγίδων (m)
1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00
0,50 6,0 21,54 255 187 143 113 92 76 64
0,60 7,5 27,60 416 306 234 185 150 124 104
0,75 9,0 33,19 543 399 306 241 196 162 136
1,00 12,5 44,82 825 606 464 367 297 246 206
1,25 15,5 56,41 1134 833 638 504 408 337 283

* Διατίθενται επίσης σε πλάτος 790 mm