Λαμαρίνες Χονδρές

ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΧΟΝΔΡΕΣ
ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ

Ποιότητα S235JR & S275JR  σύμφωνα με EN 10025,10029 & 10163 ή ST 37-2 & ST 44-2
σύμφωνα με DIN 17100

Πάχος (mm) 5-100
Πλάτος x Μήκος (mm) 1500x6000
2000x6000/8000/12000
2500x6000/12000

ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ
Ποιότητα GRADE A & AH 36 σύμφωνα με τους κανόνες LRS/ABS/BV & σύμφωνα με
ΕΝ 10029 & 10163

Πάχος (mm) 5-50
Πλάτος x Μήκος (mm) 2000x6000/8000
2500x6000/8000/12000
3000x6000/12000

ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ
Ποιότητα S355J2+N σύμφωνα με EN 10025, 10029 & 10163 ή ST 52-3N σύμφωνα
με DIN 17100

Πάχος (mm) 5-80
Πλάτος x Μήκος (mm) 2000x6000/12000
2500x6000/12000

ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΛΕΒΗΤΩΝ
Ποιότητα P265GH σύμφωνα με EN 10028-2, 10029 & 10163 ή H2 σύμφωνα με
DIN 17155-83

Πάχος (mm) 6-30
Πλάτος x Μήκος (mm) 2500x12000
3000x12000

Όλες οι λαμαρίνες διατίθενται σε κάθε επιθυμητή ποιότητα κατόπιν παραγγελίας.